ewch i’r prif gynnwys

gofynion iaith saesneg

rhaid i bob ymgeisydd o dramor nad yw’r saesneg yn iaith gyntaf iddo/iddi fod â lefel ddigon safonol o saesneg iddo/iddi allu elwa’n llawn o’i gwrs/o’i chwrs astudio.

mae’r mwyafrif o’r cyrsiau ym mhrifysgol caerdydd yn gofyn am sgôr ielts o 6.5 neu 7.0.

mae’r cymwysterau iaith saesneg a dderbynnir gan y brifysgol, a’r sgorau sy’n ofynnol, wedi’u rhestru ar y dudalen saesneg hon. mae rhagor o wybodaeth am y rhaglenni iaith saesneg a gynigir gan brifysgol caerdydd i’w gweld ar y tudalennau.

os bydd gennych chi gwestiwn am y gofynion iaith saesneg neu am ddod i gaerdydd o wlad dramor, cysylltwch â’r swyddfa ryngwladol.

rhyngwladol