ewch i'r PRIF gynnwys

graddau mynediad交流apeliadau 2020

cyngor一个gwybodaeth我fyfyrwyr israddedig ynghylch newidiadau i'w canlyniadau arholiad。

rydym YN cydnabod NATUR heriolŸbroses ymgeisio叶莱妮交流eisiau cynnig cymorth我志WRTH我阴气gymryd艾希camau nesaf。 byddwn炔diweddaru'r dudalen议员gydag unrhyw wybodaeth newydd CYN gynted AGýbydd AR盖尔WRTHÿllywodraeth。

graddau arholiad一个diwigiwyd

rydym YN croesawu datganiad llywodraethau库姆a'r杜是ÿpenderfyniad我ddyfarnu graddau safon uwch,safon微克,tgau,tystysgrif她sgiliau一个bagloriaeth库姆盈nghymru一个lloegr AR帆graddau'r ysgol neu'r coleg。

OS ydych wedi'ch effeithio甘HYN,byddwn炔DAL我gynnig LLE我智gyfer 2020(2021 neu的i'r rheiny sydd WEDI gohirio EU mynediad)1鲍勃ymgeisydd一个:

 • dewisodd brifysgol Caerdydd的魔EI dewis cadarn neu基因;
 • dewisodd brifysgol Caerdydd的魔EI dewis yswiriant(OS NAD yw'r rheiny WEDI bodloni gofynion EU dewis cyntaf交流外轮希伯来dderbyn cynnig甘EU dewis cadarn)。

rhaid i'ch graddau newydd fodloni gofynion艾希cynnig erbynŸdyddiadau CAU canlynol:

 • 7 MEDI 2020 -  AR gyfer首诗rhaglen奥尼白上午Ÿrhai一个nodwyd伤残人体育组织。
 • 31 AWST 2020 -  AR gyfer rhaglenni'r ysgolionpensaernïaeth,deintyddiaeth,gwyddorau gofal iechyd,meddygaeth一个fferylliaeth AR gyfer mynediad炔2020 AR OLýdyddiad HWN一水合7 MEDI,byddwn炔DAL我gadw艾希LLE,OND efallai fydd HYN AR gyfer mynediad 2021 。

diweddariad: rydym炔disgwyl derbynýgraddau diwygiedig AR gyfer safon uwch一个bagloriaeth库姆甘UCAS erbyn dydd gwener 21 AWST。

OS ydych WEDI derbyn cadarnhad swyddogol o'ch graddau一个aseswyd甘艾希ysgol NEU goleg交流eisiau gwneud ymholiad上午艾希LLE cadarn NEU yswiriant格达妮,ebostiwch admissions@caerdydd.ac.uk GYD新a'ch rhif adnabod UCAS,YN defnyddio'r llinell pwnc“graddau diwygiedig”。

YN dilyn arolwg o'r canlyniadau diwygiedig,byddwn YN dechrau cysylltu AG ymgeiswyr sydd WEDI cadarnhau欧盟BOD NHW上午盖尔欧盟hailystyried上午功课ddydd llun 24 AWST ymlaen。 rydym YN gwerthfawrogi FOD HYN YN gyfnod pryderus交流rydym WEDI rhoi popeth AR waith呃mwyn prosesu penderfyniadau CYN gyntedâphosibl。

llety AR gyfer ymgeiswyr sydd wedi'u heffeithio甘newidiadau mewn graddau

caiff ymgeiswyr cadarn交流yswiriant sy'n DOD我astudio格达NI AR帆graddau一个dyfarnwyd甘EU hysgol neu的goleg warantölety prifysgol OS ydynt炔cwrdd a'r terfynau amser canlynol:

 • ymgesiwyr cadarn - rhaid我志gyflwyno艾希CAIS上午lety AR-雷音erbyn dydd llun 27 gorffennaf 2020上午09:00
 • ymgeiswyr yswiriant - rhaid我志gyflwyno艾希CAIS上午lety AR-雷音erbyn dydd llun 31 AWST 2020

YNA,fydd YN rhaid我鲍勃ymgeisydd:

 • dderbyn欧盟cynnig astudio diamod erbyn dydd llun 31 AWST 2020
 • derbyn EU cynnigöletyöfewn PUM diwrnod AR OL i'w hystafell盖尔EI ddyrannu。

MWYØwybodaeth上午wneud上午CAIS wneud CAIS上午lety。

OS ydych WEDI derbyn LLE drwy'r broses clirio,美rhagorØwybodaeth AR盖尔上午 Ÿllety AR gyfer ymgeiswyr clirio。

ymgeiswyr israddedig sy'n apelio欧盟canlyniadau arholiad

byddwn炔parchu'r cynigion AR gyfer 2020,神经鞘2021 AR gyfer mynediad wedi'i ohirio,AR gyfer POB ymgeisydd sydd WEDI:

 • EIN dewis cadarn,NEU
 • EIN dewis NI魔艾希dewis yswiriant(OS NAD ydych WEDI bodloni gofynion艾希dewis cadarn交流外轮NAD ydych wedi'ch derbyn甘艾希prifysgol dewis cadarn)。

rhaid我志fodloni amodau艾希cynnig erbynŸdyddiadau CAU canlynol:

 • 7个MEDI 2020 - AR gyfer POB rhaglen heblaw时许年ysgolionpensaernïaeth,deintyddiaeth,gwyddorau gofal iechyd,meddygaeth一个fferylliaeth。
 • 31 AWST 2020 - AR gyfer rhaglenni'r ysgolionpensaernïaeth,deintyddiaeth,gwyddorau gofal iechyd,meddygaeth一个fferylliaeth。水合7 MEDI,byddwn炔DAL我barchu lleoedd年rheiny一个dderbyniodd graddau一个diwygiwyd。 mae'r flwyddyn AR gyferŸLLE hwnnw - 2020 NEU 2021 - YN ddibynnol AR argaeleddŸlleoedd sydd AR OL ARÿrhaglen。

AR OL 7 MEDI,OS yw'ch阿佩尔YN aflwyddiannus,cysylltwch A'N TIM AR admissions@caerdydd.ac.uk 呃mwyn我NI盖尔·艾希cynghori。