ewch i’r prif gynnwys

pori drwy ddewisiadau llety

gydag amrywiaeth o wahanol ddewisiadau llety, gallwch wneud cais am ystafell sy'n gweddu orau o ran yr hyn sydd orau gennych, eich diddordebau a’ch cyllideb. bydd byw yn  neuaddau neu dai'r brifysgol yn wahanol i fyw gartref, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cael gwybod sut beth yw bywyd mewn llety i fyfyrwyr.

os oes gennych gwestiynau am ein llety neu wneud cais, cysylltwch ar bob cyfrif.


de talybont

de talybont

yn rhan o gyfadeiladau talybont sef preswyliadau mwyaf y brifysgol.

 • amser cerdded i prif adeilad: icon-walking 20 munud

 • amser cerdded i campws parc y mynydd bychan (ysbyty): icon-walking 25 munud

gogledd talybont

gogledd talybont

mae gogledd talybont yn rhan o gyfadeiladau talybont sef preswyliadau mwyaf y brifysgol.

 • amser cerdded i prif adeilad: icon-walking 25 munud

 • amser cerdded i campws parc y mynydd bychan (ysbyty): icon-walking 30 munud

llys cartwright

llys cartwright

neuadd breswyl fychan sy’n agos i siopau ac amwynderau ar heol albany.

 • amser cerdded i prif adeilad: icon-walking 20 munud

 • amser cerdded i campws parc y mynydd bychan (ysbyty): icon-walking 30 munud

llys senghennydd

llys senghennydd

neuadd breswyl fawr sy’n agos iawn i ganol y ddinas a champws parc cathays.

 • amser cerdded i prif adeilad: icon-walking 10 munud

 • amser cerdded i campws parc y mynydd bychan (ysbyty): icon-walking 35 munud

llys talybont

llys talybont

rhan o gyfadeiladau talybont, sef preswyliadau mwyaf y brifysgol.

 • amser cerdded i prif adeilad: icon-walking 15 munud

 • amser cerdded i campws parc y mynydd bychan (ysbyty): icon-walking 30 munud

neuadd aberconwy

neuadd aberconwy

drws nesaf i ysgol busnes caerdydd ac yn daith gerdded fyr o gampws parc cathays.

 • amser cerdded i prif adeilad: icon-walking 10 munud

 • amser cerdded i campws parc y mynydd bychan (ysbyty): icon-walking 25 munud

neuadd aberdâr

neuadd aberdâr

mae ein preswylfa i fenywod yn unig, wedi ei lleoli yn agos i gampws parc cathays.

 • amser cerdded i prif adeilad: icon-walking 3 munud

 • amser cerdded i campws parc y mynydd bychan (ysbyty): icon-walking 30 munud

neuadd colum

neuadd colum

mae’r neuadd gyferbyn i ysgol busnes caerdydd ac yn daith gerdded fer o gampws parc cathays.

 • amser cerdded i prif adeilad: icon-walking 10 munud

 • amser cerdded i campws parc y mynydd bychan (ysbyty): icon-walking 25 munud

neuadd gordon

neuadd gordon

neuadd fechan mewn ardal breswyl sy’n gyfleus os ydych yn astudio mathemateg, ffiseg a seryddiaeth, peirianneg neu gyfrifiadureg.

 • amser cerdded i prif adeilad: icon-walking 10 munud

 • amser cerdded i campws parc y mynydd bychan (ysbyty): icon-walking 40 munud

neuadd hodge

neuadd hodge

neuadd breswyl ôl-raddedig fechan yn agos i lyfrgell y dyniaethau ac yn daith gerdded fyr o gampws parc cathays.

 • amser cerdded i prif adeilad: icon-walking 5 munud

 • amser cerdded i campws parc y mynydd bychan (ysbyty): icon-walking 30 munud

neuadd roy jenkins

neuadd roy jenkins

neuadd breswyl fechan gyda lleoedd parcio, yn agos i siopau.

 • amser cerdded i prif adeilad: icon-walking 15 munud

 • amser cerdded i campws parc y mynydd bychan (ysbyty): icon-walking 20 munud

neuadd senghennydd

neuadd senghennydd

neuadd breswyl fach sy’n arlwyo’n rhannol ac sy’n agos iawn i ganol y ddinas a champws parc cathays.

 • amser cerdded i prif adeilad: icon-walking 10 munud

 • amser cerdded i campws parc y mynydd bychan (ysbyty): icon-walking 35 munud

neuadd y brifysgol

neuadd y brifysgol

neuadd breswyl fawr gyda gwasanaethau bysiau yn gweithredu rhwng neuadd y brifysgol a champysau parc cathays a pharc y mynydd bychan.

 • amser cerdded i prif adeilad: icon-walking 35 munud

 • amser cerdded i campws parc y mynydd bychan (ysbyty): icon-walking 25 munud

porth talybont

porth talybont

yn rhan o gyfadeiladau talybont sef preswyliadau mwyaf y brifysgol.

 • amser cerdded i prif adeilad: icon-walking 30 munud

 • amser cerdded i campws parc y mynydd bychan (ysbyty): icon-walking 30 munud

tai myfyrwyr (heol colum/plas colum)

tai myfyrwyr (heol colum/plas colum)

yn ddelfrydol ar gyfer campws parc cathays a chanol y ddinas.

 • amser cerdded i prif adeilad: icon-walking 10 munud

 • amser cerdded i campws parc y mynydd bychan (ysbyty): icon-walking 30 munud

tai myfyrwyr (y pentref)

tai myfyrwyr (y pentref)

perffaith ar gyfer campws parc cathays a chanol y ddinas.

 • amser cerdded i prif adeilad: icon-walking 15 munud

 • amser cerdded i campws parc y mynydd bychan (ysbyty): icon-walking 35 munud

tŷ clodien

tŷ clodien

yn breswylfa fodern sy’n berffaith ar gyfer y rheiny sy’n astudio ar gampws parc y mynydd bychan.

 • amser cerdded i prif adeilad: icon-walking 25 munud

 • amser cerdded i campws parc y mynydd bychan (ysbyty): icon-walking 5 munud