ewch i’r prif gynnwys

llety i fyfyrwyr dros yr haf

cegin (tai a - k)
cegin (tai a - k)
coronavirus (covid-19)

oherwydd y coronafeirws (covid-19), ni allwn gynnig ein gwasanaeth llety arferol dros yr haf.

os ydych yn fyfyriwr ym mhrifysgol caerdydd ac mae angen lle yn llety’r brifysgol arnoch ar frys, ebostiwch residences@caerdydd.ac.uk er mwyn i ni allu eich cynghori ynghylch y lleoedd sydd ar gael.

diweddariad: oherwydd y coronafeirws (covid-19), ni allwn gynnig ein gwasanaeth llety arferol dros yr haf.

os ydych yn fyfyriwr ym mhrifysgol caerdydd ac mae angen lle yn llety’r brifysgol arnoch ar frys, ebostiwch residence@caerdydd.ac.uk er mwyn i ni allu eich cynghori ynghylch y lleoedd sydd ar gael.

mae wi-fi ar gael i'n holl westeion. mae pwyntiau cysylltu â'r rhwydwaith academaidd caerdydd ar gael i fyfyrwyr cofrestredig prifysgol caerdydd yn unig. rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau tg.

myfyrwyr sydd wedi cofrestru yn y brifysgol

mae'r cyfraddau hyn yn gymwys os byddwch yn aros am 29 noson neu ragor.

mae ystafelloedd ar gael am:

gwybodaeth i fyfyrwyr sydd wedi cofrestru gyda phrifysgol caerdydd.

unrhyw fyfyriwr neu ddarpar fyfyriwr

ar gyfer y cyfraddau hyn, rhaid aros am o leiaf ddwy noson.

mae ystafelloedd ar gael am:

  • £19.03 y noson yn llys senghennydd (ystafell ymolchi a rennir) ar gyfer myfyrwyr prifysgol caerdydd nad ydynt yn astudio, darpar fyfyrwyr prifysgol caerdydd neu fyfyrwyr prifysgol eraill
  • cyfradd ostyngol o £15.86 y noson yn llys senghennydd (ystafell ymolchi a rennir) os byddwch yn aros am dros 28 noson
  • cyfradd ostyngol o £15.86 y noson yn llys senghennydd (ystafell ymolchi a rennir) ar gyfer myfyrwyr cofrestredig prifysgol caerdydd sy’n astudio dros gyfnod llawn yr arhosiad (gofynnir am dystiolaeth o astudio gan gynnwys dyddiadau – nid yw cerdyn adnabod myfyriwr yn ddigonol)

gwybodaeth ar gyfer y rheiny nad ydynt yn fyfyrwyr prifysgol caerdydd, neu sy'n ddarpar fyfyrwyr.

cysylltu â ni

i gael rhagor o wybodaeth am gadw lle ar gyfer myfyrwyr, cysylltwch â’r swyddfa preswylfeydd:

swyddfa llety