ewch i’r prif gynnwys

gwneud cais am lety

rydym yn gwarantu llety ar gyfer israddedigion sydd â chynnig cadarn, ac israddedigion sy'n cyrraedd ym mis medi.

gallwch wneud cais i aros yn llety'r brifysgol ar ôl i chi dderbyn cynnig i astudio yma. gallwch wneud hynny drwy system ar-lein prifysgol caerdydd (sims). bydd angen eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair a anfonwyd atoch drwy ebost yn fuan wedi i ni gael eich cais.

llety i fyfyrwyr israddedig, erasmus a chyfnewid

llety i fyfyrwyr israddedig, erasmus a chyfnewid

sut a pha bryd y dylech chi wneud cais am ein llety i israddedigion.

llety i ôl-raddedigion

llety i ôl-raddedigion

sut a pha bryd y dylech chi wneud cais am ein llety i ôl-raddedigion.

ganolfan astudiaeth ryngwladol

ganolfan astudiaeth ryngwladol

sut a pha bryd y dylech chi wneud cais am ein llety ganolfan astudiaeth ryngwladol.

llety i fyfyrwyr dros yr haf

llety i fyfyrwyr dros yr haf

mae llety hunanarlwyo'r brifysgol ar gael yn ystod yr haf.

cyfnodau preswyl

cyfnodau preswyl

bydd y dyddiadau preswyl ar gyfer eich neuadd benodol yn cael eu cadarnhau yn eich cynnig llety.

sector preifat

sector preifat

rydym yn cynhyrchu rhestrau sy'n nodi'r llety sydd ar gael yn y sector breifat.

cysylltwch â ni

os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynghylch gwneud cais neu ddyrannu ystafell, cysylltwch â:

swyddfa preswylfeydd