ewch i'r PRIF gynnwys

uniondeb一个moeseg ymchwil

rydym ni'n cynorthwyo ymchwilwyr我gyflawni'r safonau uchafØonestrwydd ymchwil YM mhob gweithgarwch ymchwil。

美gonestrwydd ymchwil YN hanfodol我ffyniant ymchwil academaidd YNÿdyfodol。昏暗OND drwy gadw位于y safonau uchaföonestrwydd ymchwilýgallwn NI mewn gwirionedd gyflawni rhagoriaeth ymchwil mewn marchnad sy'n gynyddol gystadleuol一个rhyngwladol。

rydym炔gwbl ymrwymedig我gynnal egwyddorionÿ 协约我gefnogi gonestrwydd ymchwil prifysgolionÿ杜。湄gennym systemau cadarn AR waith我alluogi ymchwilwyr我gynnal ymchwilöansawdd i'r safonau cyfreithiol,moesegol一个phroffesiynol uchaf。

美EIN 鳕鱼gonestrwydd gwaith ymchwil a'i lywodraethu YN cynnig fframwaith AR gyfer ymddygiad ymchwil达AC YN helpu ymchwilwyr我fodloni gofynion moesegol,AC 阿塔尔·camymddygiad.

gonestrwydd gwaith ymchwil a'i lywodraethu

rydym ni'n helpu ymchwilwyr我sicrhau BOD ymchwil YN CAEL EI gynnal YN ddiogel,YN gyfrifol,AC YN联利支助â'rsafonau disgwyliedig。

moeseg ymchwil

rydym炔mynnu BOD ymchwil炔seiliedig AR年egwyddorion uchaföfoeseg一个gonestrwydd,AC湄LLESýgwrthrychau ymchwil炔flaenoriaeth。

ymchwil clinigol

美EIN霍尔ymchwil clinigol YN gorfod cadw在reolau一个rheoliadau llym。

ymchwil anifeiliaid

rydym WEDI ymrwymo我ddarparu gwybodaeth agored一个thryloyw上午EIN gwaith ymchwil sy'n defnyddio anifeiliaid,一个safonau'r gofal一个gaiff年anifeiliaid,a'u LLES。

asesiad ymchwil cyfrifol

rydyn NI WEDI ymrwymo我asesu ansawdd EIN hymchwil炔℃的thryloyw。

ÿgallu我ailgynhyrchu gwaith ymchwil

魔aelodauørwydwaith ailgynhyrchu'r杜,rydym WEDI ymrwymo我威娜ansawdd EIN hallbwn ymchwil academaidd a'r gallu i'w ailgynhyrchu。

gonestrwydd一个moeseg ymchwil a'i lywodraethu