ewch i’r prif gynnwys

fframwaith rhagoriaeth ymchwil 2014

mae ansawdd ac effaith gwaith ymchwil caerdydd wedi sicrhau dyrchafiad sydyn yn y fframwaith rhagoriaeth ymchwil (ref), gan wthio'r brifysgol i bump uchaf prifysgolion y du.

mae'r brifysgol wedi dringo 17 lle yn fframwaith rhagoriaeth ymchwil 2014 o'r 22ain safle yn 2008. mae wedi dyrchafu ynghynt nag unrhyw brifysgol ymchwil arall sy'n rhan o'r grŵp russell.

am y tro cyntaf, mae cynghorau ariannu wedi galw am fesur effaith yr ymchwil ac unwaith eto, mae'r brifysgol wedi perfformio'n rhagorol mewn perthynas â'r dangosydd hwn ac yn yr ail safle o ran prifysgolion y du.

ystyrir 87% o'r ymchwil a aseswyd yn flaenllaw ar raddfa fyd-eang neu'n rhagorol yn rhyngwladol.

mae’r cyflawniad eithriadol hwn yn cadarnhau safle caerdydd fel un o brifysgolion gorau’r byd ac yn ein rhoi ar y map yn rhyngwladol ac yn genedlaethol. rydym ni yn brifysgol uchelgeisiol ac arloesol tu hwnt ac nid ydym yn ofni gosod amcanion heriol. mae cyflawni’r canlyniad rhagorol hwn yn brawf o holl ragoriaeth a gwaith caled pob aelod staff y brifysgol. mae’n rhan o weledigaeth strategol eglur iawn y brifysgol a fydd yn gweld ein henw da yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol er budd caerdydd, cymru a’r du.

yr athro colin riordan is-ganghellor

uchafbwyntiau

mae rhai o uchafbwyntiau ein perfformiad yn cynnwys::

  • peirianneg sifil ac adeiladwaith - yn gyntaf yn y du o ran ansawdd, gyda 97% o'r ymchwil a gyflwynwyd yn cael ei ystyried o raddfa fyd-eang neu'n rhagorol yn rhyngwladol. cafodd ei ymchwil ei fesur ar raddfa 100% yn nhermau effaith.
  • seicoleg, seiciatreg a niwrowyddoniaeth - yn ail yn y du o ran ansawdd, gyda 92% o'r ymchwil a gyflwynwyd yn cael ei ystyried o raddfa fyd-eang neu o ansawdd rhagorol yn fyd-eang. cafodd ei ymchwil ei fesur ar raddfa 90% yn nhermau effaith.
  • cyfathrebu, astudiaethau diwylliannol a'r cyfryngau, rheoli'r llyfrgell a gwybodaeth - yn ail yn y du o ran ansawdd, roedd 89% o'r ymchwil a gyflwynwyd yn cael ei ystyried o raddfa fyd-eang neu'n rhagorol yn nhermau effaith - .
  • cymdeithaseg - yn drydydd yn y du, gydag 80% o'r ymchwil a gyflwynwyd yn cael ei ystyried yn 'rhagorol' yn ei effaith yn nhermau ei gyrhaeddiad ac arwyddocad.
  • addysg - yn dod yn gydradd bumed yn y du, roedd 100% o'r ymchwil yn cael ei ystyried yn ddargludol i gynhyrchu ymchwil o ansawdd byd-eang yn nhermau ei fywiogrwydd a'i gynaladwyedd.
  • *proffesiynau perthynol iechyd, deintyddiaeth, nyrsio a fferylliaeth - yn gydradd pedwerydd yn y du o ran ansawdd, 94% o'r ymchwil a gyflwynwyd yn cael ei ystyried o ansawdd byd-eang neu o ansawdd rhyngwladol gwych. enillodd ei ymchwil byd-eang fesur o 90% yn nhermau effaith.
  • ieithoedd modern ac ieithyddiaeth - yn gyntaf yn y du o ran effaith, 84% o'r ymchwil a gyflwynwyd yn cael ei ystyried o ansawdd byd-eang neu o ansawdd rhyngwladol gwych. cafodd ei ymchwil byd-eang ei fesur yn 100% yn nhermau effaith.

unedau asesu

mae'r cynnwys isod ar gael yn saesneg yn unig.

Postgraduate research

units of assessment

we have submitted to 27 of the 36 units of assessment, reflecting our innovative and interdisciplinary research.

Adeilad Hadyn Ellis

submissions by academic school

explore our submissions to the units of assessment by academic school.