ewch i'r PRIF gynnwys

ansawdd一个pherfformiad ymchwil

美 effaith FYD-eang i'n hymchwil,一个phrofir EI ansawdd YN gyson drwy EIN perfformiad mewn asesiadau cenedlaethol。

FE osodon NI darged我sichrau LLE炔ý10 uchaf炔ýfframwaith rhagoriaeth ymchwil 2014(参考文献)中,y broses AR gyfer asesu ymchwil mewn sefydliadau addysg uwch炔ÿ渡。 cafoddÿcanlyniadau EU cyhoeddi YM误rhagfyr 2014交流FE lwyddon NI GODI 17 safle一个chyrraeddý5ED uchaf艾伦ö霍尔brifysgolionÿ渡。

darllen canlyniadau一个dadansoddiadau REF 2014炔llawn.

美 EIN cyflwyniadau AR平27 o'r 36联联asesu'n adlewyrchu EIN hymchwil arloesol 一个rhyngddisgyblaethol,sy'n amrywioöfeddygaeth glinigol i'r gyfraith我beirianneg一个cherddoriaeth。

Ÿfframwaith HWN YW olynydd ymarfer asesu ymchwil 2008。 YN hwnnw roedd 33 o'r 34 MAES ymchwil一个gyflwynwyd gennym炔cynnwys cyfanswm sylweddoløymchwil 4 *,SEFÿdyfarniad uchaf posibl。