ewch i’r prif gynnwys

prosiect phoenix

lleddfu tlodi, hybu iechyd a diogelu’r amgylchedd.

rydyn ni’n ymgorffori addysg mewn prosiectau penodol, er iechyd gwell a llai o dlodi. trwy addysgu pobl am eu helpu eu hunain, daw newid y bydd modd ei gynnal.

rydyn ni’n cydweithio â’n partneriaid i leddfu tlodi, hybu iechyd a chynnal yr amgylchedd.

i gyflawni ein nodau, byddwn ni’n cydweithio â phartneriaid yn aml. os daw cyfle, efallai y byddwn ni’n gofyn am eich cymorth.

right quote

mae prosiect phoenix yn effeithio’n sylweddol ar fywydau pobl ym meysydd addysg, iechyd, cyfathrebu a gwyddoniaeth.

hywel thomas thomas, dirprwy is-ganghellor ymchwil, arloesedd ac ymgysylltu

newyddion diweddaraf

Kids reading on a library floor

cystadleuaeth ysgrifennu ffuglen i blant wedi’i lansio yng nghymru a namibia

14 chwefror 2020

cystadleuaeth gan brosiect phoenix prifysgol caerdydd yn ceisio ysbrydoli plant i ddarllen

First Minister Mark Drakeford; teacher Dr Anna Henderson; Phoenix Project lead Professor Judith Hall; Vice-Chancellor Professor Colin Riordan

prosiect gan brifysgol caerdydd yn lansio menter plannu coed gydag ysgolion yng nghymru a namibia

13 ionawr 2020

fe lansiwyd coed phoenix gydag ysgolion cymru â dathliad plannu coed yn un o ysgolion caerdydd

Kids in Namibia

‘llwyddiant’ iechyd y geg yn namibia

17 mehefin 2019

tîm prosiect phoenix yn ymweld ag ysgolion cynradd a chartrefi plant amddifad