ewch i'r PRIF gynnwys

ymchwil

Stock image of finger prick test

astudiaeth担arweiniad prifysgol Caerdydd的AR ddefnyddöwrthfiotigau炔ennill papur ymchwilÿflwyddyn

23 hydref 2020

未øganfyddiadau'r astudiaeth oedd瘿prawf gwaed pigiad停车处helpu我leihau'r defnyddöwrthfiotigau ymysg cleifion格达chlefyd rhwystrol cronig年ysgyfaint

Stock image of plane flying into the sunset

湄gwyddonwyr hinsawdd炔teithio MWY mewn awyren唠叨ymchwilwyr eraill,炔醇年astudiaeth FYD-eang gyntaf

19 hydref 2020

湄ymchwil prifysgol Caerdydd的hefyd炔awgrymu BOD ymchwilwyr hinsawdd炔gwneud MWY我wrthbwyso nifer EU teithiau mewn awyren

Prif Adeilad prifysgol Caerdydd

HWB ariannoløbwys我gefnogi arweinwyr ymchwilÿdyfodol

16 hydref 2020

湄prifysgol Caerdydd的炔rhanögonsortiwm pwysig fydd炔llywio arweinwyr ymchwilÿgenhedlaeth nesaf

Accident and emergency ward

“暗淡llaweröFudd语”我gynnal profionöbryd i'w gilyddögleifion一个allai FODâcovid-19

15 hydref 2020

蒂姆·丹arweiniad prifysgol Caerdydd的交流ysbyty athrofaol库姆YN cynnal gwerthusiad cyntafØbrofion helaeth甘ddefnyddio cronfa DDATA gofal iechyd electronig sydd newydd EI datblygu

Aerial view looking down on a rural road in the UK countryside with a car racing along it. - stock photo. On a bright sunny day, farmland and crops can be seen either side of the road

anwybyddwyd effaith cyni AR dlodi gwledig,YN OL astudiaeth

14 hydref 2020

tystiolaeth newyddØddadrymuso llywodraeth leol wledig一个thwf banciau bwyd gwledig

Person in handcuffs

ymchwil YN dangos河畔YW oedolion agored我niwed YN nalfa'r heddlu YN CAEL cefnogaeth hanfodol

13 hydref 2020

'oedolyn priodol' 炔bresennol AR gyfer nifer pitwöachosion炔unig,炔醇adroddiad

Stock image of paramedic caring for patient

dysgu peiriannol YN helpu我ragweld ardaloeddâllawer iawnØ德赖斯

12 hydref 2020

dadansoddiad prifysgol Caerdydd的炔datgelu lleoliadau '暗淡醇' 一allai盖尔EU targedu我leihau troseddau treisgar

Stock image of COVID-19 test tubes

gwasanaeth PROFI covid-19 cyflymach格达hafaliadau algebraidd syml

7 hydref 2020

mathemategyddøbrifysgol Caerdydd的炔cynnig平淡newydd我gynyddu niferýprofion AR gyfer covid-19炔sylweddol

Woman with skin problem

adroddiad newydd YN datgelu diffyg cymorth iechyd meddwl AR gyfer cleifion clefydÿcroen

5 hydref 2020

arbenigwrØbrifysgol Caerdydd的YN dweud BOD argymhellion年adroddiad YN ceisio MYND i'r afaelâdarpariaeth 'druenus'