ewch i’r prif gynnwys

campws arloesedd

rydym yn adeiladu cyfleusterau o'r radd flaenaf er mwyn helpu i sbarduno arloesedd.

mae'r campws arloesedd gwerth yn ymgorffori system arloesedd caerdydd – gweledigaeth rymus ar gyfer twf economaidd yng nghymru. mae'r campws yn ehangu ein hôl-troed yng nghanol caerdydd, ac yn trawsnewid hen iard rheilffordd segur yn lle ar gyfer cydweithio â byd diwydiant.

bydd campws arloesedd caerdydd (cic) yn cynnig cyfleusterau arloesol fydd yn helpu ymchwilwyr, myfyrwyr a’r diwydiant i gydweithio er mwyn creu mentrau sy'n creu cynhyrchion, cwmnïau deillio, busnesau newydd a mentrau cymdeithasol.

adeilad hadyn ellis oedd y datblygiad cyntaf a gwblhawyd. mae'n dwyn ynghyd, am y tro cyntaf erioed, arbenigwyr mewn cyflyrau fel sgitsoffrenia, clefyd alzheimer ac ymchwil bôn-gelloedd canser. ar ôl hynny, adeiladwyd canolfan ymchwil delweddu’r ymennydd prifysgol caerdydd, un o gyfleusterau blaenllaw ewrop ym maes ymchwil delweddu’r ymennydd.

bydd y campws newydd sbon ym mharc maendy yn cynnwys dau adeilad newydd sy'n gyrru arloesedd. sbarc fydd parc ymchwil y gwyddorau cymdeithasol cyntaf y byd a fydd hefyd yn cynnwys y ganolfan arloesedd - gofod creadigol ar gyfer dechrau busnes, cwmnïau deillio a phartneriaethau. bydd y llall yn gartref i ddau sefydliad ymchwil gwyddonol blaenllaw - sefydliad lled-ddargludyddion cyfansawdd a sefydliad catalysis caerdydd.

gweld lluniau drôn o'n campws arloesedd

canolfan ymchwil delweddu'r ymennydd prifysgol caerdydd (cubric)

cenhadaeth cubric yw deall yr ymennydd ac ymddygiad mewn iechyd a chlefydau drwy ddelweddu a dulliau gwybyddol datblygedig.

adeilad hadyn ellis

this award-winning building brings together experts in conditions such as schizophrenia, alzheimer's disease and stem cell cancer research for the first time.

sbarc | spark

yn darparu'r adnoddau a'r gefnogaeth angenrheidiol i gwmnïau newydd i annog twf hyderus.

Llun y pensaer o'r atriwm tu mewn y Ganolfan Cymhwyso ymchwil.

hwb cymhwyso ymchwil

cartref i ddau sefydliad sydd ar flaen y gad: mae un ohonynt ar ddechrau taith sy'n torri tir newydd yn ei faes, tra bod y llall eisoes wedi ennill ei blwyf ac am dyfu ymhellach.

cyflwyno'r campws

mae prifysgol caerdydd wedi dod ynghyd â bouygues uk limited, cwmni adeiladu blaenllaw sy'n hen law ar adfywio ardaloedd trefol, i greu'r adeiladau newydd.

mae bouygues uk wedi gweithio ar brosiectau tebyg, trawiadol, gan gynnwys adeiladu datblygiadau o bwys ym maes addysg uwch ar draws cymru, y du ac yn fyd-eang. bydd y gwaith adeiladu’n helpu i greu swyddi ym maes rheoli adeiladwaith, swyddi technegol a masnachol, yn ogystal â phrentisiaethau ar gyfer llawer o bobl leol.

ewch i flog y cartref arloesedd i gael diweddariadau rheolaidd am y gwaith adeiladu a straeon arloesedd o bob rhan o’r brifysgol.

cysylltwch

i gael gwybod rhagor am weithio gyda ni yn y cartref arloesedd neu unrhyw ymholiadau penodol am brosiect y campws, ebostiwch:

sally o'connor