ewch i’r prif gynnwys

bwydlun o obaith: economi sylfaenol bwyd

dydd mercher, 21 october 2020
calendar 12:00-13:00

mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

cysylltu

arbedwch i'ch calendr

archwilir egwyddorion yr economi sylfaenol fodern a'i rôl o ran adnewyddu dinasyddiaeth a llywio polisi cyhoeddus am y tro cyntaf yn y casgliad addysgiadol hwn. gan herio meddwl cymdeithasol ac economaidd y brif ffrwd, mae'n dangos sut gall arbrofion economi sylfaenol ar wahanol raddfeydd feithrin arloesedd cymdeithasol radical drwy ddefnydd cyfunol, yn hytrach na phreifat. mae grŵp rhyngddisgyblaethol o academyddion ewropeaidd uchel eu parch yn darparu astudiaethau achos o fentrau ac ymyriadau sy'n ymwneud â sylfeini polisi gan gynnwys tai, cyflenwadau bwyd a rheoli dŵr a gwastraff. maent yn adeiladu sylfaen dystiolaeth ddoeth o berthnasedd cynyddol meddwl economaidd sylfaenol a'i botensial i ddarparu rhagolygon gwleidyddol a chymdeithasol newydd ar gymdeithas sifil a chyfiawnder cymdeithasol.

i ofyn am y cyfrinair zoom, anfonwch ebost at westeiwr y seminar, dr crispian fuller (fullerc2@caerdydd.ac.uk)

rhannwch y digwyddiad hwn