ewch i'r PRIF gynnwys

newyddion比讷

John Pullinger, Kirsty Williams, Colin Riordan

prifysgol Caerdydd的YN cyhoeddi partneriaeth格达swyddfa'r ystadegau gwladol

5 mehefin 2019

partneriaeth strategol附件yw'r cyntaf o'i数学我brifysgol Caerdydd的

James Taylor

M输入awyrofod newydd myfyriwr YN hedfan YN uchel

15 ebrill 2019

smallspark YN ennill YN seremoni wobrwyo mentrau myfyrwyr

Child holding bee

“pharmabees”我wneud coluröFEL

12 ebrill 2019

Caerdydd的YN cydweithio凯尔特人福祉

George Bellwood

llwyddiant企业家Caerdydd的ârhithrealiti

4 ionawr 2019

myfyriwr YN arloesiârhithrealiti YM MYD manwerthu

Big data pipeline

arbenigedd数据茅尔YN rhoi SEL AR bartneriaeth arloesi

6 tachwedd 2018

Centrica的一个chaerdydd YN llunio partneriaeth trosglwyddo gwybodaeth

CS

consortiwm CS YN llwyddo我盖尔·阿里安欧洲之星

31 hydref 2018

Ÿganolfan LLED-ddargludyddion cyfansawdd YN arwain prosiect DU-年iseldiroedd

Phytoponics tomatoes

llwyddiant cynyddol我的未öraddedigion Caerdydd的

17 hydref 2018

比讷newydd YN CAEL£300000 AR gyfer treialon AR raddfa fasnachol

Man delivering lecture

technoleg ariannol yw'r dyfodol

28个MEDI 2018

digwyddiad YN amlinellu'r比亚迪gwasanaethau ariannol sy'n datblygu

Business graphs

arbenigwyr entrepreneuraidd YN canolbwyntio AR ddigwyddiad masnachfreinio

20个MEDI 2018

ydych chi'n ystyried masnachfreinio NEU ddechrau艾希比讷艾希匈奴?