ewch i’r prif gynnwys

prifysgol i bawb

mae gennym amrywiaeth o raglenni a gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio i godi dyheadau a hyrwyddo addysg uwch i grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn draddodiadol.

rydym yn ymrwymedig i ymateb i ddisgwyliadau llywodraeth cymru a nodir yn ei strategaeth addysg uwch - er mwyn ein dyfodol - ac wedi datblygu strategaeth ehangu mynediad a chadw. trwy’r strategaeth hon byddwn yn:

  • codi dyheadau a chyrhaeddiad myfyrwyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg uwch yng nghymru
  • sicrhau ein bod yn recriwtio myfyrwyr i'r brifysgol o bob cefndir gan gydnabod potensial llawn myfyrwyr yn ystod y broses dderbyn
  • cynnig llwybrau ychwanegol at gyrsiau israddedig amser llawn dethol a dulliau cyflwyno mwy hyblyg i ôl-raddedigion
  • darparu cymorth wedi'i deilwra i fyfyrwyr i'w galluogi i ddatblygu’n academaidd, yn broffesiynol ac yn bersonol i'w llawn botensial.
Cub scouts

ehangu mynediad

mae ehangu mynediad yn ymdrin â chadw a dilyniant myfyrwyr o amrywiaeth eang o grwpiau a dangynrychiolir yn draddodiadol mewn addysg uwch.

Student support stand at open Day

cefnogi myfyrwyr

dysgwch ragor am ein gwasanaethau cymorth gan gynnwys cymorth ariannol i fyfyrwyr.

Students around a laptop

llwybrau mynediad hyblyg

rydym yn datblygu llwybrau ychwanegol at raglenni gradd israddedig llawn-amser dethol.