ewch i’r prif gynnwys

ymchwil

mae ein hymchwil yn sicrhau grantiau a buddsoddiadau werth degau o filiynau o bunnoedd gan ddenu ymchwilwyr blaenllaw o bedwar ban byd.

mae ansawdd ac effaith ymchwil prifysgol caerdydd wedi arwain at gynnydd sylweddol yn y fframwaith rhagoriaeth ymchwil (ref) gyda'r brifysgol bellach yn y pum prifysgol uchaf yn y du. hefyd, ni yw'r 2il brifysgol yn genedlaethol ar sail effaith ein hymchwil sy'n mynd i'r afael â rhai o brif heriau sy'n wynebu'r gymdeithas, economi a'r amgylchedd.

rydym ni'n rhan o grŵp russell o 24 o brif brifysgolion ymchwil y du. mae ein staff ymchwil o ansawdd byd-eang, gan gynnwys enillwyr gwobr nobel, cymrodyr y gymdeithas frenhinol ac aelodau o sefydliadau nodedig eraill.

caiff ein harbenigedd a'n cyfleusterau ymchwil eu defnyddio gan bartneriaid o fyd diwydiant a masnach, cyrff y llywodraeth a sefydliadau eraill yn rhyngwladol. rydym ni'n helpu i greu syniadau busnes a chwmnïau deillio gan gyfrannu at dwf economaidd a chreu swyddi yng nghymru a thu hwnt. cyfanswm gwerth ein contractau ymchwil yw £500m.

rydym ni wedi creu sefydliadau ymchwil pwysig i ddilyn trywyddion gwyddonol newydd mewn perthynas â rhai o bryderon pwysicaf y byd:

Hadyn Ellis building

sefydliadau ymchwil

our research institutes bring together academic talents from across a range of disciplines to solve problems of global importance.