ewch i’r prif gynnwys

prifysgol gymreig

ein nod yw cynnig cyfle i'n myfyrwyr astudio a byw eu bywydau drwy gyfrwng y gymraeg.

rydym ymhlith y prifysgolion sydd â'r nifer uchaf o fyfyrwyr sy'n siarad cymraeg yng nghymru ac ar hyn o bryd rydym ni'n cynnig tua 90 o fodiwlau drwy gyfrwng y gymraeg. gall myfyrwyr ddewis cael tiwtor personol sy'n siarad cymraeg neu sefyll arholiadau yn gymraeg.

mae'r gymraeg yn greiddiol nid yn unig i'n diwylliant a'n cymdeithas ond hefyd ar gyfer meithrin datblygiad economaidd cymru. mae angen i ni arfogi ein graddedigion cymraeg gyda'r sgiliau i weithio mewn cenedl ddwyieithog.

mae comisiynydd y gymraeg wedi cefnogi ein cynllun iaith gymraeg sydd wedi'i adnewyddu ac mae'n cael ei ganmol fel model o ymarfer da. prif nod y cynllun yw sicrhau y bydd y gymraeg yn cael ei thrin yn gyfartal â'r saesneg wrth ymdrin â staff y brifysgol, myfyrwyr a'r cyhoedd.

prifysgol caerdydd yw cartref cangen caerdydd y coleg cymraeg cenedlaethol. mae'r gangen yn cyflwyno argymhellion o ran y ddarpariaeth gymraeg i'r bwrdd academaidd ac yn ystyried ein cynlluniau ar gyfer datblygiadau pellach yn y maes hwn. mae'r coleg cymraeg cenedlaethol wedi ariannu nifer o ddarlithyddiaethau mewn nifer o bynciau ym mhrifysgol caerdydd. mae'r coleg hefyd wedi ariannu astudiaethau sawl un o'n myfyrwyr phd sy'n astudio drwy gyfrwng y gymraeg