ewch i'r PRIF gynnwys

EIN heffaith economaidd一个chymdeithasol

Tu allan i Ganolfan ymchwil Delweddu'r Ymennydd gwerth £44m
梅甘Ÿganolfan ymchwil delweddu'r ymennydd gwerth£44米ROL allweddol WRTH ddeall achosion cyflyrau niwrolegol一个seiciatreg YN,呃mwyn cynnig gwybodaeth hanfodol fydd YN arwain在ddatblygu triniaethau gwell。

美prifysgol Caerdydd的YN cyfrannu'n sylweddol在economi'r杜。

rydym炔denu buddsoddiadöansawdd uchel o'r sectorau cyhoeddus一个phreifat魔EI gilydd,sy'n helpu我drosi EIN hymchwil o'r RADD flaenaf炔gynnyrch,gwasanaethau一个phrosesau'r dyfodol。

美EIN rhagoriaeth dysgu交流addysgu YN cynhyrchu graddedigion hynod fedrus sy'n CAEL欧盟talu'n DDA,AC YN cyfrannu'n sylweddol在goffrau cyhoeddus AR OL卡姆我FYD gwaith。

  • rydym YN cyfrannu £3.23 biliwn 在economi'r杜
  • 美布龙 1 YM mhob 130 Øswyddi盈nghymru YN dibynnu arnom
  • rydym YN cynhyrchu £6.30 是鲍勃·£1 rydym YN gwario

rydym炔brifysgol wirioneddol FYD-eang,格达myfyrwyr炔teithio AR绘制ý比亚迪我astudio YMA一个phob未ohonynt炔cyfrannu'n sylweddol在economi'r杜炔ystod EU cyfnod炔ÿddinas。 rydym盈nghanol prifddinas hyfryd,hanesyddol一个chreadigol交流YN未ØBRIF gyflogwyr库姆,格达数字读出35000Øbobl YN EIN cymunedØ员工myfyrwyr。 mae'r brifysgol YN cefnogi 12600Øswyddi AR平ÿ杜。

梅甘brifysgol Caerdydd的wreiddiau dwfn YNŸgymuned leol,AC mae'n ymgysylltu'n rhagweithiolâ'rcyhoedd YN gyffredinol呃mwyn helpu我威娜iechyd,cyfoeth一个LLES盈nghymru,AR平ÿ杜ACØamgylchÿ比亚迪。

cyfanswm effaith economaidd

dysgu交流addysgu

rydym YN cynnig taith addysgol ysbrydoledig交流Øansawdd uchel,sy'n cyfoethogi bywydau myfyrwyr a'u paratoi AR
gyfer比亚迪gwaith。 boed YN fyfyrwyr newyddiaduraeth sy'n dysgu欧盟crefft a'u disgyblaeth mewn adeilad现代AR加勒格drws BBC库姆,neu'n gyfrifiadurwyr YN rhyngweithio AG arbenigwyrŸdiwydiant YN年academi meddalwedd genedlaethol,rydym YN cynnig profiad dysgu arloesol i'n myfyrwyr。

caiff £1.15 biliwn EI ychwanegu在economi'r杜Øganlyniad我weithgareddau dysgu交流addysgu prifysgol Caerdydd的

湄31000øfyfyrwyr WEDI ymrestru YM mhrifysgol Caerdydd的 - 53%o'n myfyrwyr cartref炔DODÒgymru。湄95.7%öraddedigion mewn cyflogaeth,addysg贝拉赫,neu'r ddau炔福安AR OL graddio。 (arolwg ymadawyr addysg uwch17分之2016)

trosglwyddo ymchwil一个gwybodaeth

AR OL llwyddo我FOD ymhlith Y 5 uchaf炔 fframwaith rhagoriaeth ymchwil 2014,美EIN hymchwil YN gwneud gwahaniaeth毛尔我fywydau pobl AR平Ÿ比亚迪,AC YN MYND i'r afaelârhai o'r problemau mwyaf sy'n wynebu cymdeithas,年economi A'N hamgylchedd。

boed WRTH lywio'r ddadl盈ngwleidyddiaeth库姆,brwydro'n erbyn seiber-drosedd NEU威娜gofal clinigol盈nghymru,美EIN hymchwil YN Creu宾馆pontydd交流YN ysgogi TWF economaidd一个chymdeithasol。

caiff £709 miliwn EI ychwanegu在economi'r杜YN SGIL ymchwil prifysgol Caerdydd的

湄4.3炔CAEL EI gynhyrchu gyfercwmnïau'r杜摆锤blwyddyn,是摆锤£1米一个fuddsoddir炔ymchwil prifysgol Caerdydd的。 mae'r 357Øbatentau YM meddiant prifysgol Caerdydd的交流湄£29 miliwn YN CAEL EI gynhyrchu drwy gyfrwng 145Øfusnesau newydd gweithredol员工myfyrwyr,sy'n cefnogi 465Øswyddi amser llawn。 (arolwg rhyngweithio比讷一个chymunedol addysg uwch16分之2015)

rhyngwladol

湄prifysgol Caerdydd的炔brifysgol ryngwladol sy'n deilwng o'r ENW,AC湄ganddi gymuned ffyniannusöfyfyrwyr rhyngwladol一个phartneriaethau格达数字读出器200度sefydliadau AR绘制ÿ比亚迪。美partneriaethau格达phrifysgolion鲁汶大学在厦门的YN cynyddu EIN hymchwil gydweithredol,甘gynnigÿcyfle我fyfyrwyr ymgymrydâ博士ARŸ何秀兰,一chreu cyfleoedd阿兰symudedd myfyrwyr员工。

湄数字读出器800 O fyfyrwyr炔gweithio,astudio neu'n gwirfoddoli dramor摆锤blwyddyn,邻ganlyniad i'n rhaglen cyfleoedd比亚迪eang.

  • 7,250 öfyfyrwyr rhyngwladolö122öwledydd gwahanol
  • £195米 WEDI EI ychwanegu在年economiØganlyniad i'n myfyrywyr rhyngwladol
  • 160000 øgynfyfyrwyr LEDLEDý比亚迪炔DODö数字读出器180°wledydd gwahanol

gwella bywydau

美prifysgol Caerdydd的YN法尔狮iawnØFOD YN sefydliad cymreig,AC YN ysgwyddo'r cyfrifoldebØgynnal cymuned sy'n amrywiol YN gymdeithasol一个diwylliannol LEDLED库姆。

湄EIN rhaglenni ymgysylltu炔helpu我drawsnewid EIN cymdogaethau,邻adfywio newyddiaduraeth leol我ddatblygu EIN prosiect PORTH cymunedol YN距离Grangetown,Caerdydd的。 ymhellach我ffwrdd,美EIN prosiect凤 YN helpu我威娜ansawdd bywydau pobl AR平纳米比亚。

roedd DROS 200000 WEDI BOD我ddigwyddiadau cyhoeddus prifysgol Caerdydd的YN 2015/16。 rydym炔cefnogi digwyddiadau茅尔年奥达尔,甘gynnwys HANNER马拉松Caerdydd的,YR音乐竞赛会genedlaethol一个gŵylÿgelli。

1300øfyfyrwyr炔gwirfoddoli炔ýgymuned leol鲍勃blwyddyn

湄甘EIN gweithgareddauöddydd我ddydd gadwyn gyflenwi bellgyrhaeddol,sy'n cefnogi llawer iawn炔FWYöswyddi AR绘制库姆a'r渡。湄£1.18 biliwn炔CAEL EI ychwanegu在economi'r杜öganlyniad我wariant prifysgol Caerdydd的,a'r HYNÿ湄myfyrwyr炔EI瓦里奥。

  • ÿbrifysgol gyntaf YNŸ杜i'w henwi'n“bencampwr cyflog BYW”
  • 5875Ø人员cyfwerth AG amser llawn sydd wedi'u cyflogi YM mhrifysgol Caerdydd的
  • 11200 øswyddi wedi'u Creu宾馆YNG nghymruöganlyniad我weithgareddau prifysgol Caerdydd的

adroddiad llawn

ymgymerwydâ'rgwaithØddadansoddi cyfrifon effaith economaidd prifysgol Caerdydd的AR gyfer blwyddyn academaidd 2016/17甘伦敦经济 - 联合国Øgwmnïauymgynghorol arbenigol YM MAES economeg一个pholisi blaenllaw ewrop。 darllenwch年adroddiad llawn:

mg游戏app在2016-17的经济和社会影响

报告对我们的社会和经济影响伦敦经济在2018年10月生产的。